HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvá CAROTS Startup School

Aktualita

Participants of the first CAROTS Startup School

Startupná škola CAROTS bola úspešne spustená 25. marca 2021. Tím Startup School v Hamburgu sa po prvýkrát stretol s 11 účastníkmi a členmi ich tímu, ako aj s koučmi Startup School, aby spustili program a začali prvý webinár zameraný na podnikateľské myslenie.

Na prvé spustenie Startup School medzi porotcov bolo vybraných 11 vedcov z Estónska, Fínska, Nemecka, Švédska a Švajčiarska zo 48 prihlášok prijatých z celej Európy a regiónu Baltského mora. Všetci majú skúsenosti s pokročilou analytickou metódou, majú záujem prekonať priepasť medzi vedou a priemyslom a hrajú sa s myšlienkou stať sa „prírodovedcom“ premenou svojich vedeckých schopností na podnikanie. Podnikateľské nápady, ktoré uplatnili, siahali od tomografie až po metódy charakterizácie materiálu.

Účastníci Startup School teraz absolvujú štyri webináre a dve osobné školenia, ako aj dostanú prístup k sieti úspešných spoločností poskytujúcich vedecké služby.

Zameranie Startupnej školy CAROTS spočíva v prenose praktických poznatkov. Za týmto účelom sa šesť skúsených zakladateľov a generálnych riaditeľov úspešných spoločností poskytujúcich vedecké služby podelí o svoje vedomosti s účastníkmi Startup School v rámci webinárov a koučovacích stretnutí 1:1 od konca marca do konca júna 2021. Po dokončení programu účastníci napíšu podnikateľský plán. Najlepšie koncepty budú predstavené na záverečnej konferencii CAROTS v septembri 2021.

Startupná škola CAROTS je pilotným programom projektu EÚ CAROTS. Bola zahájená s cieľom rozšíriť trh spoločností poskytujúcich vedecké služby. Program chce prispieť k odstráneniu prahových hodnôt pre vytváranie spoločností poskytujúcich vedecké služby prenosom podnikateľských poznatkov vedcom.

Čo je CAROTS?

CAROTS (Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy) je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je založiť nový typ súkromnej alebo verejno-súkromnej spoločnosti v regióne Baltského mora: Komerčné analytické výskumné organizácie (Commercial Analytical Research Organisations – CARO). CARO ako sprostredkovateľské orgány medzi priemyslom a akademickou obcou poskytujú podnikom oveľa rýchlejšiu, ale úplnú pomoc pri analytickom výskume v oblastiach napr. Nové materiály, nanotechnológie a biologické vedy. Projekt vedie spoločnosť DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) v Nemecku, v dialógu s desiatimi partnermi projektu a dvanástimi pridruženými organizáciami z celého regiónu Baltského mora.

Viac informácií:

Viac informácií o CAROTS Startup School

Účastníci CAROTS Startup School

Kouči CAROTS Startup School

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9.4.2021, autor: rpa