HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PRV Indikatívny harmonogram výziev

Aktualita

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a Operačný program Rybné hospodárstvo na rok 2017

Viac informácií