HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Proposal Idea Check – pre oblasť Priemysel

Aktualita

Sieť Národných kontaktných bodov pre klaster 4 časť – oblasť Priemysel NCP4Industry organizuje tzv. Proposal Idea Check, ktorý bude zameraný na témy v destináciách 1 a 2 pracovného programu na roky 2023-2024 pre klaster 4 – Digitalizácie, priemysel a vesmír.

V prípade záujmu o Proposal Idea Check je potrebné vyplniť formulár. Formulár môže vyplniť koordinátor alebo partner projektového návrhu, pričom sa doporučuje vyplniť ho v dostatočnom predstihu pred uzávierkou výzvy na podávanie projektových návrhov.

Termín na vyplnenie formulára je stanovený na 13. marec 2023.

Viac informácií o aktivitách siete NCP4Industry

Zdroj: NCP4Industry, erh