HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekty v oblasti obehového hospodárstva

Aktualita

Európska komisia pripravila sumár projektov, ktoré boli podporené v roku 2016 a 2017 a pomáhajú tak napĺňať stratégiu EÚ pre cirkulárnu ekonomiku.