HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekty MSCA IF ovplyvnené obmedzeniami v dôsledku pandémie COVID-19

Aktualita

V dôsledku pandémie COVID-19 začali držitelia MSCA grantov podávať žiadosti o predĺženie  projektov MSCA. Ide najmä o vplyv pandémie na dopad projektov schémy Individuálne štipendiá (IF) individuálne štipendiá (IF) a doterajšie odpovede týkajúce sa predĺženia projektov.

Európska komisia (EK) uznáva, že súčasná kríza môže mať kritické účinky na niektoré projekty, a bude naďalej zabezpečovať čo najväčšiu flexibilitu v rámci existujúceho rámca.

Hostiteľské inštitúcie grantov MSCA  sú dôrazne vyzvané, aby pokračovali v realizácii svojich projektov, aj keď vzdelávacie aktivity v oblasti výskumu nie je možné realizovať podľa plánu. Organizáciám prijímajúcim vedcov v rámci MSCA grantov je doporučené, aby presunuli projektové úlohy (pokiaľ je to možné) a  umožnili pokračovanie v práci. Napríklad činnosti, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť (napr. experimenty / laboratórne práce), sa môžu odložiť až do skončenia ochranných  opatrení.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa projektov MSCA IF v súvislosti s COVID- 19

Zdroj: EK, zverejnené 21.4.2020, ivh