HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekty EURATOMu v implementácii

Aktualita

Ponúkame Vám prehľad projektov v implementácii, na ktoré boli poskytnuté granty z programu EURATOMu pre výskum a odbornú prípravu v období 2014 -2019.

Prehľad projektov

Zdroj: CORDIS; 2.1.2020, nah