HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt H2020 – W4RES podporí inovatívne návrhy v oblasti energeticky efektívnych budov

Aktualita

Projekt W4RES otvára prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov zameraných na podporu riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje v sektore vykurovania a chladenia, ktoré sú vedené ženami!

V rámci projektu W4RES (Women for Market Uptake of Renewable Heating and Cooling) sa hľadajú projekty, ktoré môžu zahŕňať inovatívne technológie alebo koncepcie navrhovania energeticky efektívnych budov alebo mestských štvrtí, podnikateľské nápady zamerané na motiváciu verejnosti znižovať svoju uhlíkovú stopu, alebo udržateľné spôsoby znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy.

25 vybraných projektov bude mať možnosť využiť širokú škálu podporných služieb (v oblasti podpory podnikania a technickej oblasti), ako aj mentoring či nadväzovanie kontaktov – šité na mieru pre konkrétny projekt v ktorejkoľvek fáze jeho vývoja.

Výzva na predkladanie projektových návrhov je otvorená od 1. júla do 31. augusta 2021.

W4RES podporí vybrané projekty v nasledovných oblastiach:

  •  Identifikovanie chýbajúceho know-how alebo odborných znalostí pre aktivity spojené s uvedením riešenia na trh, napríklad spoluvytváraním na mieru šitého akčného plánu pre každý projekt (vrátane kľúčových ukazovateľov – KPI a časového plánu)
  • Získanie odborných znalostí v technických záležitostiach spojených s využitím obnoviteľných zdrojov sektore vykurovania a chladenia a hodnotenie environmentálnej a technickej výkonnosti projektu
  • Získanie podpory a odborných znalostí v oblasti podnikania, napríklad v oblasti prieskumu trhu, finančného plánovania a obchodného modelovania
  • Príležitosť na nadväzovanie kontaktov a spoluprác s ďalšími poprednými projektmi v oblasti RHC vedených ženami naprieč Európou
  • Zvýšená viditeľnosť projektu v medzinárodnom meradle
  • Jedinečná príležitosť na získanie špecifických vedomostí v oblasti rodovej rovnosti a jej uplatňovania
  • Mentoring, ktorý ponúkajú členovia poradného výboru projektu W4RES

Zapojiť sa do výzvy je možné vyplnením krátkej žiadosti na webovej stránke projektu W4RES (SK verzia projektovej žiadosti) alebo je možné obrátiť sa v prípade doplňujúcich otázok na projektový tím na Slovensku.

Znenie výzvy a podmienky výzvy (informácie sú tiež dostupné v slovenskom jazyku)

Zdroj: W4RES, zverejnené 10.8.2021, mit