HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt SASPRO 2 v rámci MSCA H2020 úspešne otvorený

Aktualita

Koncom septembra sa uskutočnilo stretnutie rektorov STU a UK s predsedom SAV k spoločného projektu SASPRO 2, ktorý je realizovaný vďaka grantu z programu H2020 vo výške takmer 4 milióny eur z programovej oblasti Akcie Marie Sklodowska-Curie schémy COFUND zameranej na spolufinancovanie doktorandských a individuálnych študijných programov skúsených výskumníkov. Výsledkom rokovaní je, že už túto jeseň začínajú medzinárodné výberové konania na výskumné a vedecké pozície pre 10 vedcov zo zahraničia, ktorí by mali na STU nastúpiť v akademickom roku 2021/2022.

Zdroj: STU

Lídrom projektu je Slovenská akadémia vied a ide o pokračovanie projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV v uplynulých rokoch podarilo prilákať na Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 teraz pokračujú naše tri najlepšie vedecké inštitúcie spoločne. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV.

Zdroj: STU, zverejnené 30.9.2020, ivh