HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt občianskej vedy vedie výskumný program tzv. dlhého COVIDu vo Švajčiarsku

Aktualita

The Citizen Science project includes people from the scientific community and Long Covid sufferers. (Image: istock.com/Ani_Ka)
Výskum dlhého COVIDu na Univerzite v Zürichu. Zdroj: https://www.media.uzh.ch

Ako pandémia postupuje, počet ľudí žijúcich s postcovidovým syndrómom (tzv. dlhý COVID) sa zvyšuje, ale zostáva nejasné, ako a prečo sa dlhý COVID vyvíja, či sa mu dá predchádzať a ako ho najlepšie liečiť.

Tím vedcov z Inštitútu epidemiológie, bioštatistiky a prevencie Univerzity v Zürichu (UZH) spojil sily so zástupcami dvoch skupín pacientov, Long COVID Switzerland a Long COVID Network, aby vytvorili občiansku vedeckú radu Long COVID.

Cieľom je posilniť hlas ľudí s dlhým COVIDom, aby lepšie porozumeli tomuto stavu a podnietili výskum na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vývoj liečby.

Ako uviedol Milo Puhan, profesor epidemiológie a verejného zdravia na UZH: „Projekty spolupráce, ktoré spájajú rôzne zainteresované strany, nám umožňujú pochopiť vplyv takejto novej choroby a dúfajme, že efektívne riešiť výzvy pre ľudí žijúcich s dlhým COVIDom.“

Výskumný tím zamestnal občiansku vedeckú radu Long COVID, ktorej členovia sa stretli online, aby diskutovali o svojich potrebách a identifikovali najrelevantnejšie oblasti výskumu, pričom vystupovali ako občianski vedci pri spoluvytváraní smerovania, analýzy a zistení štúdie.

Štúdia zistila, že ľudia postihnutí dlhým COVIDom a ich rodiny potrebujú odpovede na dlhý zoznam 68 otázok, ktoré spadajú do štyroch oblastí: lekárske, napríklad rizikové faktory, diagnostika a liečba; zdravotnícke služby; sociálno-ekonomické faktory, ako je vplyv na prácu a financie; a chorobnú záťaž.

Prostredníctvom online prieskumu požiadal výskumný tím občianskych vedcov a 241 ďalších ľudí postihnutých dlhým COVIDom, aby ohodnotili a určili priority týchto 68 otázok.

Ako uviedla Chantal Britt, zakladateľka a prezidentka Long COVID Switzerland: „Vedci nám umožnili definovať tie výskumné témy, ktoré majú najväčší vplyv na naše zdravie a životy. Niet divu, že výsledky odzrkadľujú náš hlavný záujem, ktorým je, že nám stále chýbajú účinné terapie.“

Vedci dúfajú, že táto štúdia povedie k financovaniu budúceho výskumu dlhého COVIDu a tvrdia, že vzhľadom na obmedzené zdroje je dôležité uprednostniť oblasti, ktoré sú najvýznamnejšie pre tých, ktorí sú týmto stavom postihnutí.

Viac informácií:

Long COVID Citizen Scientists: Developing a Needs-Based Research Agenda by Persons Affected by Long COVID

Tackling the Consequences of Long Covid

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.media.uzh.ch, zverejnené: 5. 5. 2022, autor: rpa