HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt MoTiV kick-off

Aktualita

Novo spustený projekt Horizontu 2020 MoTiV (mobilita a časová hodnota), je koordinovaný Univerzitou Žilina (UNIZA), adresovaný je vznikajúcim témam skúmania rozvoju dynamika  preferencií jednotlivca, jeho správania a životného štýlu, ktoré ovplyňujú jeho vôľu cestovať a tiež mobility.

Čítajte ďalej o projektových zámeroch…..

Web projektu