HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt ľudského mozgu (HBP)

Aktualita

Projekt ľudského mozgu (HBP) spustil výzvu na ziskanie voucheru platformovej infraštruktúry.
Výzva vyzýva výskumných pracovníkov, aby požiadali o bezplatný prístup k službám a inžinierskej podpore platformy HBP s cieľom podporiť ich výskum. Každý poukaz oprávňuje víťaza na 6-12 mesiacov času na projekte HBP.
Výzva je otvorená pre výskumníkov z celého sveta, od akademických a neakademických organizácií vrátane nemocníc, priemyslu a farma priemyslu.
Platformy HBP predstavujú súbor nástrojov a služieb pre modelovanie, simuláciu a analýzu dát pre výskumných pracovníkov v oblasti neurovedy, lekárskeho výskumu, neuromorfizmu a neurorobotiky.
Cieľom je otvoriť výskumnú a vývojovú infraštruktúru HPP tak, aby uspokojila potreby komunity novým dynamickým spôsobom a umožnila nadviazať spoluprácu.

Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach a priloženom letáku.

Neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie alebo ak potrebujete ďalšie informácie: vouchers@humanbrainproject.eu