HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová platforma na podporu výskumu a inovácií v energetickom sektore

Aktualita

Konzorcium projektu PANTERA ( financovaného z Horizontu 2020) nedávno spustilo platformu EIRIE – multifunkčnú platformu pre spoluprácu, ktorá stojí za európskym prepojením pre výskum, inovácie a podnikanie. Bude slúžiť ako jednotné miesto pre všetkých aktérov pôsobiacich v oblasti energetického výskumu a inovácií a hosting bude na serveroch Spoločného výskumného centra – Joint Research Center (JRC). Na prístup do platformy EIRIE môžete použiť svoje prihlasovacie údaje do EÚ.

Cieľom projektu H2020 – PANTERA je založenie európskeho fóra pre zainteresovaných aktérov v oblasti inteligentných sietí, skladovania a miestnych energetických systémov. Špeciálnym cieľom projektu je posilniť aktivity v oblasti energetického výskumu a inovácií v krajinách, ktoré sa javia ako menej zapojené (vrátane Slovenskej republiky). Projekt podporuje GR ENER, GR RTD, JRC, ETIP-SNET a BRIDGE.

PANTERA H2020 - projekt

Konzorcium projektu PANTERA sa zaviazalo spolupracovať s národnými zainteresovanými stranami s cieľom zhromaždiť a analyzovať informácie o súčasnej situácii v oblasti energetického výskumu a inovácií v cieľových krajinách, zdôrazniť existujúce medzery a silné stránky, poskytnúť odborné znalosti a riešenia na riešenie týchto medzier a lepšie využitie silných stránok. Cieľom je podpora výskumu a inovácii v oblasti inteligentných sietí, úložísk a miestnych energetických systémov v menej zapojených krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika.

Dňa 9. júla 2021 (9: 00–12: 20 hod) realizovalo konzorcium projektu PANTERA workshop na tému „Kľúčová úloha jednotného prístupu v oblasti výskumu a inovácií v celej EÚ na podporu investícií do inteligentných sietí: platforma EIRIE“ ako paralelné zasadnutie krétskej konferencie: „Cretan Energy Conferences in Heraklio of Crete“ v Grécku. Hlavným cieľom tohto workshopu bolo predstaviť po prvýkrát multifunkčnú platformu EIRIE a zdôrazniť jej úlohu pri podpore potrebného jednotného prístupu v oblasti výskumu a inovácií v celej Európe. Jedná sa o koordinované úsilie o zintenzívnenie miery investícií do inteligentných sietí, zásobníkov a miestnych energetických systémov, vyváženie činností v tejto oblasti v celej Európe, a tým o posilnenie cesty k nízkouhlíkovému hospodárstvu v súlade s cieľmi Zelenej dohody. Bezplatne sa môžete zapojiť do živého streamingu pre všetky sekcie workshopu cez nasledujúci odkaz: https://youtu.be/Zo7SfM1cjHM

Zdroj: PANTERA projekt, zverejnené 9.7.2021, mit