HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt FLOOD-serv so slovenskou účasťou

Aktualita

Radi by sme Vám predstavili projekt FLOOD-serv (Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice), jeden z úspešných projektov financovaný z programu Horizont 2020 so slovenskou účasťou. Projekt pod vedením rumunského koordinátora má za úlohu vývoj aplikácie s aktívnym zapojením občanov s cieľom zvýšiť povedomie o povodňových rizikách a nájsť riešenia kolektívneho zmierňovania rizika.