HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt COVID-X: granty a akceleračný program pre technologické firmy + webináre!

Aktualita

Projekt COVID-X financovaný z programu Horizont 2020 je jedným z projektov poskytujúcich tzv. kaskádové granty formou finančnej podpory a ponuky akceleračných služieb. Aktuálne má otvorenú výzvu pre európske technologické malé a stredné podniky a start-upy, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre boj s pandémiou COVID 19. Cieľom projektu je maximalizácia využitia umelej inteligencie a riešení dátových technológií pri prekonávaní problémov vyvolaných pandémiou, urýchlenie vstupu prospešných projektov na trh a záchrana ľudských životov.

Výzva je orientovaná pre žiadateľov jednotlivcov – malé a stredné technologické firmy z EÚ alebo asociovaných krajín k programu Horizont 2020 alebo malé konzorciá v zložení technologická firma + poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Je zameraná na riešenia na úrovni TRL 7.

Cieľom projektov bude validácia riešenia firmy v klinickom prostredí. V prípade mono-grantov i konzorcií bude firme poskytnutá podpora vo výške 100 tis. EUR. V prípade konzorcia bude pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytnutá podpora 50 tis. EUR. Úspešné projekty absolvujú aj 10 mesačný akceleračný program pre uvedenie riešenia na trh.

Uzávierka podávania žiadostí je už 27. januára 2021!

K výzve sa budú konať tri webináre:

Webinár č. 1 – Všeobecne o výzve, 13. január 2021, 12:00 (CET)

Webinár č. 2, 15. január 2021, 11:00 (CET)

Webinár č. 3, 20. január 2021, 12:00 (CET)

Stiahnite si leták výzvy:

Viac informácií je na web stránke výzvy.

Podrobné informácie o oprávnenosti žiadateľov, postupe podania žiadosti, procese hodnotenia a formách podpory nájdete v Príručke pre žiadateľa.

Zdroj: covid-x.eu, aktualizované: 7.1.2021, autor: lda