HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt BOHEMIA – zapojte sa do konzultácie

Aktualita

Projekt BOHEMIA (Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union ‚s Future Policies in Research and Innovation) pozýva všetkých zúčastnených aktérov, aby vyjadrili svoj názor ohľadom budúcnosti výskumu a inovácií v nasledovných oblastiach: zdravie, životné prostredie a udržateľnosť, potraviny a biohospodárstvo, konektivita, automatizácia, budúce služby a bezpečnosť.

Konzultácie sa zaoberajú dôsledkami možných technicko-spoločenských scenárov do roku 2040 pre rámcový program Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií.

Tento prieskum je súčasťou foresightovej štúdie BOHEMIA, ktorá je financovaná Európskou komisiou s cieľom prispieť k budúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie.

Konzultácie sú otvorené do 20. decembra 2017.

Viac informácií vrátane dotazníka nájdete na oficiálnej webstránke:
http://bohemia-consultation.eu/.