HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt BioConvert pod vedením SPU v Nitre ocenený vo finále EIT Jumpstarter

Aktualita

EIT Jumpstarter, program na vyhľadávanie talentov pre tímy s vysokým potenciálom v ranom štádiu vývoja, ocenil dňa 1. decembra 2021 sedem najperspektívnejších start-upov. Program je zameraný na talentovaných ľudí z krajín strednej a južnej Európy, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, energetike, mestskej mobilite alebo výrobných odvetviach.

Medzi úspešnými finalistami sa ocitol aj projekt BioConvert pod vedením dr. Jaroslava Michalka z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorý vyhral v kategórii Nového európskeho Bauhausu prvé miesto. Projekt je zameraný na spracovanie potravinového odpadu prostredníctvom biologickej aktivity lariev muchy čiernej a jeho premenu na výživné krmivo pre hospodárske zvieratá.

Odborná porota okrem iných ocenila tiež inovatívne riešenie pre ochrnutých pacientov na samostatnú komunikáciu (BirgerMind, EIT Health), inováciu, ktorá automaticky generuje optimálne programy robotov (RoboTwin, EIT Manufacturing) alebo sieť špičkových (e-)parkovísk pre bicykle so zameraním na bezpečnosť (T-Park, EIT Urban Mobility).

Od roku 2017 bolo v rámci programu vyškolených 570 začínajúcich podnikov. Len tento rok organizátori dostali 548 prihlášok, pričom 42 z nich dostalo šancu predstúpiť pred odbornú porotu a súťažiť o finančné ceny. Najlepšie tímy v každej kategórii získali 10 000 EUR a prístup do siete EIT. Vďaka úzkej spolupráci s komunitami EIT sa program EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových akcelaračných nástrojov na prenos inovatívnych nápadov z laboratórií na trh.

Ďalšie informácie

Zdroj: EIT, 3.12.2021, mob