HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projects for Policy (P4P) report on rare diseases

Aktualita

Chceli by sme vás upozniť na publikovanú konečnú verziu správy o zriedkavých chorobách – Projects for Policy (P4P) report on rare diseases. Táto správa poukazuje na to, ako môžu projekty financované z EÚ prispieť k politikám súvisiacim so zriedkavými chorobami. Teraz je táto správa online a je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke RTD o zriedkavých chorobách.