HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko

Aktualita

Pre ženy vo vede

Poznáme tohtoročné laureátky!

L’Oréal Slovensko už piatykrát ocenil dve nadané vedkyne v rámci lokálneho projektu L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. Tento rok sa porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, UNESCO a spoločnosti L’Oréal rozhodla podporiť dvojicu vedkýň z oblasti experimentálnej onkológie a neuroimunológie. Nadané vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR.

Do aktuálneho ročníka slovenskej verzie medzinárodného programu sa napriek pandémii prihlásilo 23 vedkýň. Porota vybrala dve z nich a každú ocenila čiastkou 5 000 EUR. Peniaze môžu víťazky ľubovoľne použiť k naplneniu svojich cieľov.

Víťazky 5. ročníka L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede:
  • V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD. Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien.
  • V kategórii od 36 do 45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.Biomedicínskeho centra v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

Ako uviedla Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal pre Slovensko: „Ženy vo vede sa podieľajú na zásadných výskumoch po celom svete. Napriek ich pozoruhodným objavom však podľa posledných dát globálne predstavujú iba tretinu výskumných pracovníkov a ich práca si zriedkavo získava uznanie, ktoré si zaslúži. Len 4 % Nobelových cien za vedu* boli udelené ženám a len 11 % vedúcich výskumných pozícii zastávajú v Európe ženy. Na Slovensku je síce zastúpenie vedkýň vyššie ako v EÚ, a to 41 %, ale vidíme rovnaký pokles pri kariérnom raste a preto sme radi, že môžeme podporovať úsilie týchto žien a prispieť k tomu, aby ich príklad nasledovali mladé ženy z nasledujúcej generácie.“

Ako dodal Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA: „Sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na projekte, ktorého cieľom je práve podpora talentovaných výskumníčok, a tým aj podporovať ich vlastný výskum.“

Viac informácií

Zdroj: https://www.sovva.sk, zverejnené: 1. 12. 2021, autor: rpa