HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program LIFE 2021: Harmonogram k výzvam na predkladanie návrhov

Aktualita

Life Programme to open new calls for proposals and expand its future scope  | Zabala.eu

Podrobnosti o ďalšom nariadení o programe LIFE, viacročných pracovných programoch a súvisiacich výzvach na predkladanie návrhov sú stále predmetom diskusií.

Nový program LIFE bude pokrývať tieto oblasti:

  • Príroda a biodiverzita
  • Obehové hospodárstvo a kvalita života
  • Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu
  • Prechod na čistú energiu

Výzva na predkladanie návrhov projektov bude zverejnená v nasledujúcich mesiacoch. Vďaka portálu Funding & tender opportunities budú mať žiadatelia spoločný vstupný bod k väčšine grantov EÚ.

Predbežný harmonogram návrhov projektov:

  • Spustenie výzvy: neskorá jar 2021
  • Uzávierka prihlášok: jeseň 2021
  • Vyhodnotenie: 2021/2022
  • Podpis grantov: druhá polovica roku 2022

Nasledujúca výzva na predkladanie návrhov na prevádzkové granty pre neziskové subjekty.

Online informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutoční pravdepodobne v júni 2021.

Viac informácií:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej rady, ktorým sa ustanovuje program LIFE.

Zdroj: EK, zverejnené: 17.3.2021, autor: rpa