HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program LIFE 2021: 95-miliónov EUR k dispozícii na projekty prechodu na čistú energiu

Aktualita

LIFE call - Clean Energy Transition

Výzva na predkladanie návrhov LIFE 2021 bola zverejnená 13. júla 2021 a obsahuje 18 tém v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu.

V nadväznosti na činnosti v rámci energetickej efektívnosti H2020 bude program LIFE Čistá energia naďalej podporovať projekty, ktoré budujú politické rámce prechodu na čistú energiu na všetkých úrovniach riadenia; urýchlenie zavádzania technológií, digitalizácia a nové služby a obchodné modely; zvyšovanie profesionálnych schopností na trhu; prilákanie súkromného financovania a podpora rozvoja investičných projektov v oblasti udržateľnej energie; zapojenie a posilnenie postavenia občanov do prechodu na čistú energiu.

Na vaše nápady na projekty bude k dispozícii približne 95-mil. EUR, takže si pozrite možnosti financovania na stránke Výzva na predkladanie návrhov LIFE 2021.

Termín na predloženie návrhov v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu programu LIFE je 12. januára 2022.

Viac informácií:

Info days: SAVE THE DATE – LIFE Call for proposals 2021 – Q&A sessions

Zdroj: EK, zverejnené: 19. 7. 2021, autor: rpa