HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program Horizont 2020 by potreboval na financovanie všetkých excelentných projektových návrhov o 159-miliárd EUR viac

Aktualita

Európska komisárka pre výskum a inovácie Iliana Ivanova tento týždeň vystúpila na výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Na vyplnenie medzery vo financovaní je ešte dlhá cesta, povedala europoslancom začiatkom tohto týždňa komisárka pre výskum Iiliana Ivanova. Podrobnosti budú uvedené v čoskoro zverejnenej recenzii Horizontu 2020, kde sa môžeme tešiť aj na priebežné hodnotenie programu Horizont Európa.

Horizont 2020 by potreboval ďalších 159-miliárd EUR na financovanie všetkých vysokokvalitných projektových návrhov, uviedla v utorok v Európskom parlamente európska komisárka pre výskum a inovácie Iliana Ivanova.

Tento údaj pochádza z hodnotenia rámcového programu pre výskum na roky 2014 – 2020, o ktorom Ivanova povedala, že má byť „doslova zverejnené v najbližších dňoch“. Ocenila vplyv programu, ale uviedla, že výzvy stále pretrvávajú. „Máme pred sebou ešte dlhú cestu, aby sme túto medzeru vo [financovaní] vyplnili,“ povedala pre parlamentný výskumný výbor ITRE.

Program Horizont 2020 sa skončil takmer pred štyrmi rokmi, ale problémy s rozpočtom pre Horizont Európa pokračujú a pravdepodobne budú ústredným bodom diskusií o ďalšej iterácii výskumného programu EÚ, 10. rámcového programu (FP10).

Maria Leptin, predsedníčka hlavnej agentúry na financovanie základného výskumu programu, Európskej rady pre výskum (ERC), uviedla, že na financovanie všetkých vynikajúcich projektových návrhov bude potrebovať aspoň dvojnásobný rozpočet. „Skutočne to závisí od toho, čo chce Európa,“ uviedla Leptin pre Science|Business. „Stále hovoríme, že sme lídrami vo vede a inováciách. Sme my?“

Keď bola ERC v roku 2007 založená, jej ideálny rozpočet bol vypočítaný na 2-miliardy EUR ročne, no túto úroveň dosiahol až teraz. „Malo to ísť hore,“ dodala Leptin. Vo svojom pozičnom dokumente k 10. rámcovému programu zverejnenému 24. januára 2024 ERC požaduje 5-miliárd EUR ročne. „ERC financovala viac ako 13 000 projektov, ale nebola schopná financovať mnoho rovnako vynikajúcich projektových návrhov z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku primeraného rozpočtu,“ uviedla agentúra.

Od zainteresovaných strán v oblasti výskumu a inovácií, priemyselných združení a poslancov EP zaznelo niekoľko výziev, aby mal 10. rámcový program rozpočet 200-miliárd EUR, čo je o niečo viac ako dvojnásobok rozpočtu programu Horizont Európa.

Táto suma sa v súčasnosti javí ako nereálna. Členské štáty EÚ sú stále zamknuté v rokovaniach o rozpočte bloku na roky 2025 – 2027 a dohoda, ktorá je momentálne na stole, by znamenala škrty vo výške 2,1-miliardy EUR pre výskumný program Horizont Európa s rozpočtom vo výške 95,5-miliardy EUR, ako aj škrty v iných programoch. Zasadnutie Rady EÚ na budúci týždeň sa bude snažiť dokončiť dohodu, ktorú v súčasnosti zdržuje maďarský premiér Viktor Orbán kvôli námietkam voči podpornému balíku pre Ukrajinu vo výške 50-miliárd EUR.

Keď sa europoslankyňa Maria da Graça Carvalho v utorok Ivanovovej spýtala, či by podporila rozpočet 200-miliárd EUR na 10. RP, komisárka sľúbila, že bude trvať na vyššom rozpočte.

„Ak dostanem otázku, čo je mojou najvyššou prioritou, že chcem uspieť v zostávajúcich mesiacoch môjho funkčného obdobia, povedal by som, že by som rád presvedčila členské štáty a tých, ktorí rozhodujú o strategickom význame investícií do výskumu a inovácií,“ uviedla Ivanova.

„Sme vystavení vážnemu riziku [zaostávania] v [globálnej súťaži vo R&I],“ dodala. „V Rade, ako vieme, najnovšie správy nie sú také optimistické… [ale] neprestanem hovoriť o strategickom význame výskumu a inovácií. Samozrejme, budem trvať na vyššom rozpočte.“

Okrem otázky rozpočtu sa Ivanova na schôdzi parlamentu zaoberala zoznamom ďalších otázok.

Strategický plán na roky 2025 – 2027

Druhý strategický plán pre Horizont Európa na roky 2025 – 2027 bude prijatý v marci 2024, uviedla Ivanova. Sľúbila, že to bude jednoduchšie a v súlade s troma prioritami Komisie: ekologická transformácia, digitálna transformácia a vytvorenie odolnejšej, konkurencieschopnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej Európy.

Koncept otvorenej strategickej autonómie a vývoja a nasadzovania kritických technológií bude teraz v pláne tvoriť základný princíp. Identifikuje aj druhú sériu európskych partnerstiev.

Komisia sa tiež zaviazala vyčleniť 10 % z rozpočtu programu Horizont Európa na posledné tri roky na témy súvisiace s biodiverzitou, a to zo 7,5 %.

Samostatne sa začiatkom roka 2025 zverejní priebežné hodnotenie programu Horizont Európa, ktoré sa zameriava na výkonnosť programu v polovici.

Widening

Ivanova uviedla, že výzvy súvisiace so schémou Widening Horizontu Európa, ktorá je navrhnutá na preklenutie priepasti v oblasti výskumu a inovácií medzi najvýkonnejšími a zaostávajúcimi krajinami, „stále pretrvávajú“.

Medzi ne patrí obmedzená kapacita vo Widening krajinách na riadenie medzinárodných projektov výskumu a inovácií, únik mozgov, slabé vnútroštátne podporné systémy a nedostatok ľahko dostupných alternatív financovania, uviedla komisárka.

Aj keď medzi programami Horizont 2020 a Horizont Európa došlo k určitému pokroku, veľká časť úspechu je obmedzená len na niekoľko krajín. Vnútroštátne reformy sú potrebné na preklenutie priepasti EÚ v oblasti výskumu a inovácií, ale nie sú jediným faktorom a iniciatívy na európskej úrovni, ako je Widening, sú stále dôležité.

„Musíme stavať na širokej európskej talentovej základni a to zahŕňa zapojenie nových hráčov naprieč sektormi, vedeckými disciplínami a krajinami,“  uviedla Ivanova.

Pridruženie tretích krajín

Komisia plánuje v roku 2024 pričleniť 19 nových krajín k Horizontu Európa ako súčasť cieľa zabezpečiť medzinárodné partnerstvá. Konečný podpis dohody o pridružení s Kanadou sa očakáva do polovice roku 2024, ale krajina už môže požiadať o výzvy v 2. pilieri Horizontu Európa, keďže dohoda sa bude uplatňovať so spätnou platnosťou a začne sa začiatkom tohto roka.

Ivanová privítala asociačnú dohodu so Spojeným kráľovstvom, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom tohto roka. Vo februári 2024 pocestuje do Spojeného kráľovstva, aby sa stretla so štátnou tajomníčkou Spojeného kráľovstva pre vedu Michelle Donelanovou.

Ivanová uviedla, že minulý týždeň viedla pozitívne rozhovory so švajčiarskymi predstaviteľmi a ďalšie kolo asociačných rozhovorov so Švajčiarskom je naplánované na koniec tohto mesiaca. Očakáva sa, že rokovania sa začnú túto jar, pričom pridruženie bude dokončené do konca tohto roka alebo začiatkom roku 2025.

Napokon očakáva, že dohoda o pridružení Južnej Kórei, ktorá jej umožní podieľať sa na projektoch druhého piliera, nadobudne platnosť v roku 2025.

Sloboda vedeckého bádania

Európsky parlament vedie presadzovanie právnych predpisov EÚ o vedeckej slobode a plánuje predložiť správu o tejto záležitosti. Ivanova bola požiadaná o túto iniciatívu a tento nápad privítala. „Verím, že táto správa je plne v súlade s iniciatívami Komisie na ďalšiu podporu a ochranu slobody vedeckého výskumu ako základného prvku Európskeho výskumného priestoru (ERA),“ dodala.

Pokročilé materiály pre priemysel:

V septembri minulého roka predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen stanovila tému „pokročilých materiálov pre vedúce postavenie priemyslu“ ako jednu z kľúčových priorít Komisie na rok 2024. Ide o súčasť širšej iniciatívy na zabezpečenie prístupu EÚ k kritickým materiálom. Ivanová v utorok uviedla, že Komisia predloží politické oznámenie na túto tému v prvom štvrťroku 2024 s cieľom dosiahnuť do konca roka spoločný postup s priemyslom.

Prepracované financovanie

Komisia pracuje na tom, aby bol portál pre financovanie a výberové konania Horizont Európa viac „zameraný na klienta“ a očakáva, že prepracovaný portál spustí počas podujatia Dni výskumu a inovácií v EÚ v marci 2024.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 26. 1. 2024, autor: rpa

​​