HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program EIT Supernovas | Rocket Up podporí ženy podnikateľky

Aktualita

Program, ktorý je spoločnou aktivitou EIT Food, EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing, pomáha ženám podnikateľkám rozvíjať podnikanie a získať overenie a financovanie svojich produktov a služieb. Budú môcť vstúpiť na nový európsky trh so solídnou stratégiou a novou sieťou kontaktov.

Pre koho je program určený?

Program cieli na európske start-upy vedené ženami, ktoré pôsobia v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby a chcú expandovať a rozšíriť svoju spoločnosť na nový trh EÚ.

Čo program poskytuje?

Ide o 15-týždňový program v trvaní od septembra do decembra 2023, ktorého súčasťou je mentoring šitý na mieru, prístup do siete kontaktov EIT a k iným finančným príležitostiam, viditeľnosť prostredníctvom komunikačných kanálov EIT a tiež prepojenie v rámci siete žien podnikateliek.

Úspešné kandidátky sa dozvedia, ako rozšíriť podnikanie za hranice svojej domovskej krajiny prostredníctvom štruktúrovanej perspektívy a cenných pohľadov a príkladov, ktoré poskytnú odborníci na medzinárodnú expanziu.

Získajú tiež poradenstvo o miestnom trhu, relevantné kontakty a identifikujte potenciálne zainteresované strany pri dosahovaní svojich cieľov vo vašom cieľovom regióne.

Do kedy sa je možné prihlásiť?

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. júna 2023.

Bližšie informácie

Text výzvy

Predkladanie žiadostí

Zdroj: EIT, 26.5.2023, mob