HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prispievanie k národným ekosystémom EOSC

Aktualita

Tento článok Vám pomôže lepšie sa zorientovať a v priloženej infografike o službách OpenAIRE, ktorú pripravili členovia pracovnej skupiny EOSC – podskupiny Technické odporúčania – Michal Růžička, Gültekin Gürdal a Elli Papadopoulou.

Od svojho založenia v roku 2018, OpenAIRE A.M.K.E zriadila stále výbory, ktoré usmerňujú prácu organizácie na strategickej a prevádzkovej úrovni poskytovaním pokynov, ktoré pomáhajú formovať internú politiku a procesy. Výbory OpenAIRE tak môžu vytvárať pracovné skupiny, ktoré budú pracovať efektívnejšie a produkovať výstupy pre zvyšok siete OpenAIRE.

Výbor „Dosah, komunikácia a zapojenie“ – OCE, poskytuje A.M.K.E stratégiu na vysokej úrovni; odporúča uprednostnenie služieb a zainteresovaných strán a je zodpovedný za nábor nových členov OpenAIRE (kto, ako, kedy). Súčasťou výboru OCE je aj pracovná skupina EOSC, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť ako členom OpenAIRE, ta celej sieti, jasnejšie informácie o umiestnení OpenAIRE v EOSC. Pracovná skupina prebiehala od mája do decembra 2021 a vyhotovila dva výstupy na podporu komunikácie:

„Súčasťou našej misie ako OpenAIRE je podpora európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Pre tento rozsah sme vytvorili špeciálnu infografiku, ktorá ilustruje, ako naše služby prispievajú k realizácii EOSC. OpenAIRE, so svojimi službami NOADs (Národné body pre Otvorený Prístup) vo viac ako 37 krajinách a špecializovaným technickým tímom je s vami na vašej ceste do EOSC, aby vám pomohol sa v ňom správne orientovať, objavovať možnosti a následne prosperovať. Objavte naše služby za pomoci tejto infografiky a začnite svoju cestu v ekosystéme EOSC!“

Gultekin Gurdal, člen výkonnej rady OpenAIRE

   

Skupina založila svoju prácu na najnovšom dokumente Pravidiel účasti EOSC, v ktorom sa uvádza, že EOSC rešpektuje princípy otvorenosti a férovosti. Práve preto od poskytovateľov svojich zdrojov ako aj používateľov očakáva, že budú tieto princípy rovnako rešpektovať a dodržiavať ich. Infografika sa teda skladá z troch častí:

  • OTVORENOSŤ: zobrazenie služieb, ktoré pomáhajú otvoreným princípom v EOSC a v národných ekosystémoch, ktoré tieto služby využívajú.
  • SPRAVODLIVOSŤ: zobrazenie služieb, ktoré pomáhajú princípom férovosti v EOSC a v národných ekosystémoch, ktoré tieto služby využívajú.
  • Architektúra EOSC: ukazuje služby, ktoré sú základnými komponentmi samotnej EOSC ako platformy.

Služby OpenAIRE infografiky sú ďalej rozdelené do dvoch kategórií podľa typu zainteresovaných strán, ktoré majú používať:

  • koncoví používatelia / poskytovatelia služieb

Služby OpenAIRE sa môžu využiť tak, ako sú, prípadne s malou personalizáciou, zatiaľ čo poskytovatelia služieb môžu OpenAIRE integrovať a zlepšiť tak obojsmernú interakciu vo vedeckej komunikácii.

Autor: MS, zdroj: https://www.openaire.eu/contributing-to-national-eosc-ecosystems