HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príručka pre predkladateľov návrhov pre SME Instrument

Aktualita

Európska komisia publikovala 10. januára 2019 aktualizované vydanie Príručky pre predkladateľov návrhov pre SME Instrument (pre obe fázy). Od spustenia aktualizovaného SME Instrument na začiatku roku 2018 sú v ňom viaceré zmeny, najmä v súvislosti s pohovormi (interviews).

Najdôležitejšie zmeny a novinky v dokumente:

 • prezentácia vybraných projektov pre fázu 2: odstránenie limitu prezentácie na 10 snímok, šablóna pozývacieho listu na pohovory (viac informácií o pohovoroch),
 • termíny pre pohovory vybraných návrhov pre fázu 2 – rok 2019:
  • týždeň rozhovorov pre 1. uzávierku: 11. – 15. februára 2019;
  • týždeň rozhovorov pre 2. uzávierku: 13. – 17. mája 2019;
  • týždeň rozhovorov pre 3. uzávierku: 8. – 12. júla 2019;
  • týždeň rozhovorov pre 4. uzávierku: 11. – 15. novembra 2019.
  • termíny uzávierok nájdete tu.
 • preplatenie paušálnych náhrad spojených s účasťou na pohovoroch – s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti všetkým žiadateľom, žiadatelia pozvaní na pohovor dostanú príspevok na cestovné náklady, náklady na ubytovanie a pobyt. Rozhodnutie Komisie, v ktorom sa podrobne opisuje refundácia a suma, je k dispozícii pomocou nasledujúceho odkazu.
 • aktualizácia zoznamu panelistov pre pohovory vo fáze 2. V aktuálnej verzii zoznamu je aj zástupkyňa zo Slovenska: Michaela Kršková (Investment Manager at Neulogy Ventures). Viac informácií nájdete tu.
 • aktualizácia príloh:
 1. šablóna pozývacieho listu na pohovory
 2. definície konfliktu záujmov pre hodnotiteľov
 3. informácie k ochrane informácií pri hodnoteniach a pohovoroch

Aktualizovanú verziu si môžete stiahnuť tu (PDF).