HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príručka o synergiách medzi Horizontom Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja

Aktualita

EK zverejnila dňa 5. júla 2022 praktické a užívateľsky prívetivé usmernenie o nových príležitostiach na maximalizáciu synergií medzi programami Horizont Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Dokument obsahuje právne a implementačné podrobnosti o všetkých nových príležitostiach na dosiahnutie operačných synergií, vrátane známky výnimočnosti (SoE), transferu, kumulatívneho financovania, spolufinancovaných a inštitucionalizovaných partnerstiev, teamingu a synergií smerom nahor/nadol vrátane výskumno-inovačných misií EÚ.

Verejné inštitúcie, ktoré majú v úmysle podporiť držiteľov známky výnimočnosti tu môžu nájsť námety aj príklady pre ich činnosti.

Dokument (draft)

V prípade otázok k programu Horizont Európa sa obráťte na Národnú kanceláriu Horizontu a príslušné národné kontaktné body.

Zdroj: EK, 6. 7. 2022, kas