HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pripravte sa! Je tu #trnavská veda!

Aktualita

Vedci prídu do Trnavy hovoriť aj o umelej inteligencii či liečbe rakoviny
Projekt Učiaca sa Trnava. Zdroj: https://www.uciacasatrnava.sk/teda

Projekt Učiaca sa Trnava prichádza do Kina Hviezda 20. mája 2022 v doobedňajších a večerných hodinách so samostatným podujatím TEDA – #trnavská_veda a prinesie množstvo inšpiratívnych aktívnych vedcov, ktorí odprezentujú témy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, neuropsychológiou, liečením infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti, ale aj tým, prečo nedokážeme ovplyvniť naše podvedomie. Účastníci, tak budú mať možnosť získať vedecké poznatky, logicky sa zamyslieť nad ich účinkom a aplikovať ich v bežnom živote. Program TEDA – #trnavská_veda je určený nielen pre žiakov a žiačky stredných škôl, ale aj pre verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa nové informácie zo sveta vedeckého bádania v oblasti astrofyziky, marketingu, psychológie a iných sociálnych vied. Vedcov, ktorí budú súčasťou pripravovaného podujatia, budeme postupne zverejňovať v najbližších dňoch, ale jedno je isté, a to, že sa máte na čo tešiť. Bude to prebádano-neprebádané!

Viac informácií a program

Vedci prídu do Trnavy hovoriť aj o umelej inteligencii či liečbe rakoviny

Podujatie TEDA – #trnavská_veda odprezentuje aktívnych vedcov z oblasti  psychológie, astrofyziky či neuromarketingu | trnava-live.sk
Projekt Učiaca sa Trnava. Zdroj: https://www.uciacasatrnava.sk/teda

Zdroj: https://www.uciacasatrnava.sk; https://www.trnavskyhlas.sk, zverejnené: 5. 5. 2022, autor: rpa