HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pripravovaná výzva European Open Innovation network in advanced technologies

Aktualita

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) pripravuje výzvu na podávanie projektových žiadostí na tému Európska sieť otvorených inovácií v pokročilých technológiách (European Open Innovation network in advanced technologies, identifikátor výzvy: INNOSUP-07-2019). 

 

Výzva bude orientovaná na inovačných mediátorov ako sú technologické centrá a ostatné organizácie spĺňajúce dané kritériá na kapacitu/kvalitu s cieľom prepájať inovačné potreby na jednej strane a riešenia na strane druhej a priblížiť tak malé a stredné podniky veľkým priemyselným užívateľom.

Cieľom výzvy je podporiť vznik siete podporujúcej prístup malých a stredných podnikov k veľkým priemyselným hráčom a reagovať na výzvy súvisiace s princípom otvorenej inovácie, ako sú práva duševného vlastníctva, vstupné náklady ako aj proaktívne vyhľadávanie inovačných partnerov.

Predpokladaná výška príspevku na jeden projekt bude max. 1,5 mil. EUR.

 

Termín otvorenia výzvy: 5. február 2019

Termín uzávierky výzvy: 1. august 2019

 

Viac informácií o výzve je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities

 

V sekcii Partner Search je zverejnených niekoľko desiatok ponúk na spoluprácu na projekte v rámci tejto výzvy.  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31089100

 

V prípade otázok kontaktujte Národný kontaktný bod pre inovácie v malých a stredných podnikoch.