HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Příprava projektů do výzvy TWINNING 2018

Aktualita

Technologické centrum AV ČR uskutočnilo pro všechny zájemce seminář k přípravě projektů do výzvy TWINNING 2018, který se konal v prostorách TC AV ČR v Praze dne 31. 5. 2018. 

Záměrem semináře bylo seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do výzvy TWINNING (označení WIDESPREAD-03-2018). Účastníci získali informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny byli rovněž statistické výstupy prvních výzev, pohled hodnotitelů (nejčastější chyby), průběh hodnotícího procesu a zkušenosti s realizací dvou českých projektů.

 

Program podujatia.

Na níže uvedeném odkazu naleznete prezentace ze semináře Příprava projektů do výzvy TWINNING 2018, který se uskutečnil včera, 31.5.2018, v prostorách Technologického centra AV ČR. 

https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/akce/seminar-k-priprave-projektu-twinning-2018

 

Informaci o akci naleznete též na našem webu https://www.h2020.cz/cs/obecne-akce/seminar-k-priprave-projektu-twinning-2018-1.