HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Priority Veľkej Británie vo výskume a inováciách

Aktualita

V období vrcholiacich debát a príprav na BREXIT zverejnila vláda Veľkej Británie svoju priemyselnú stratégiu do budúcnosti. Táto dlhodobá vízia je zameraná na medzinárodnú spoluprácu a kľúčové prelomové technológie s cieľom ostať medzi globálnymi lídrami vo vede, výskume a inováciách.

Stratégia definuje 5 základov rastu produktivity a nástroje, ako ich využiť:

  1. Myšlienky:  Zvýšenie celkových investícií do výskumu a vývoja do roku 2027 na 2,4% HDP a investovanie 725 mil. GBP do programov nového “Strategy Challenge Fund” na podporu inovácií.
  2. Ľudia:  Zamerať sa na podporu a rozvoj špičkového systému technického vzdelávania; investovať 406 mil. GBP do matematického, digitálneho a technického vzdelávania, na riešenie nedostatočných zručností STEM; vytvoriť nový národný systém rekvalifikácie (“National Retraining Scheme“)
  3. Infraštruktúra:  Zvýšiť “National Productivity Investment Fund” na 31 mld. GBP; podpora elektromobility vo výške 400 mil. GBP (na nabíjaciu infraštruktúru); poskytnúť viac ako 1 mld. GBP na podporu digitálnej infraštruktúry vrátane 176 mil.  GBP na 5G.
  4. Podnikateľské prostredie:  Začať tzv. “Sector Deals” – partnerstiev medzi vládou a priemyslom s cieľom zvýšiť  produktivitu v danom sektore.  Prvé budú zahŕňať  oblasť    vied o živej prírode (Life sciences), stavebníctvo, umelú inteligenciu (AI) a automobilový priemysel; investovať vyše 20 mld. GBP do inovácií a podnikania s vysokým potenciálom; začať prieskum ako čo najlepšie podporiť rast produktivity MSP.
  5. Miesta: pripraviť Lokálne priemyselné stratégie; vytvoriť fond “Transforming Cities fund” vo výške 1,7 mld. GBP na zlepšenie mestskej dopravy; poskytnúť 42 mil. GBP na program na podporu profesijného rastu učiteľov (“Teacher Development Premium”)

Celý text s názvom: “Industrial Strategy – Building a Britain fit for the future” si môžete stiahnuť tu.