HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príklad úspešného projektu CE podporeného z programu H2020

Aktualita

Často vás zaujímajú príklady úspešných projektov, pýtate sa nás aké sú ich konkrétne ciele a výstupy, aké výskumné tímy sa podieľajú na ich realizácii… Informácie o všetkých projektoch financovaných z programu H2020 nájdete v databáze CORDIS, ktorú spravuje Európska komisia a je verejne dostupná.

Obehové hospodárstvo je jednou zo štyroch cieľových oblastí 3. piliera Spoločenské výzvy programu HORIZON 2020 na obdobie rokov 2018-2020.

Pozrite si krátke video, ktoré predstaví jeden z projektov obehového hospodárstva PlastiCircle , ktorý sa úspešne realizuje vďaka finančnej podpore z Programu H2020:

Zdroj: www.plasticircle.eu; zverejnené 16.1.2020, mit