HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prijatá nová stratégia pre plastový odpad

Aktualita

Každý rok Európania vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, ale recykluje sa menej ako 30%. Preto bola prijatá nová stratégia Plastics Strategy, ktorá má za cieľ:


– zredukovať množstvo plastového odpadu

– zastaviť hromadenie odpadu v mori

– urobiť recykláciu rentabilnou pre podnikanie

– zvýšiť podporu inovácií

– spolupracovať s partnermi na celom svete

Jedným z opatrení je zabezpečiť, aby boli do roku 2030 všetky plastové obaly opakovane použiteľné alebo recyklovateľné nákladovo efektívnym spôsobom.