HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zapojte sa do prieskumu Women in Innovation

Aktualita

Prieskum je súčasťou pripravovaného reportu Women in Innovation Ecosystem, ktorý sa zameriava na zmapovanie stavu a vývoja rodovej rovnosti v oblasti inovácii. Rámcové politické odporúčania pre podporu účasti žien v oblasti inovácii budú jeho súčasťou.

Report je pripravovaný pod CEE HER Iniciatívou v rámci Globsec-u, ktorá si dala za cieľ propagáciu rodovej rovnosti a väčšej účasti expertiek v politických a profesijných debatách a vo formovaní politík v CEE regióne.

Link na prieskum: https://www.surveymonkey.com/r/LSDKYL2

Zdroj: Globsec Policy Institute, publikované 16.9.2022, pew