HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prieskum spokojnosti s podporou inovácií z verejných zdrojov

Aktualita

Európska agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) spustila v týchto dňoch online prieskum spokojnosti malých a stredných podnikov s efektívnosťou podpory inovácií z verejných zdrojov.

Sú malé a stredné podniky spokojné s touto podporou? Akými ďalšími nástrojmi môže Európska únia podporovať inovácie?

Zatiaľ posledný takýto prieskum uskutočnila Európska komisia v roku 2009. Cieľom tohto nového prieskumu je zozbierať a aktualizovať informácie o existujúcich prekážkach majúcich vplyv na inovácie o spokojnosti malých a stredných podnikov s iniciatívami EÚ podporujúcimi inovácie.

Prieskum je zameraný na firmy (najmä malé a stredné podniky), ako aj poskytovateľov inovačnej podpory pre MaSP (napr. inkubátory, výskumné centrá, univerzity, podnikateľské organizácie a i.) v Európe, krajinách EFTA a asociovaných krajinách k programu Horizont 2020.

Prieskum je otvorený do 31. mája 2020.

Zdroj: EASME, zverejnené: 17.4.2020, autor: lda