Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prieskum projektu TRAMI: podeľte sa so skúsenosťami s misiami EÚ

ERA Aktualita

Oblasti
  • EOSC
  • Horizont Európa
  • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
  • Misia: Adaptácia na zmenu klímy (oblasť: Spoločenské transformácie)
  • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
  • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Misia: Oceán, moria a vody
  • Misia: Rakovina

Takmer pred tromi rokmi začala Európska komisia a príslušné zainteresované strany s realizáciou misií EÚ. Misie sú tematicky zamerané na oblasť adaptácie na zmenu klímy, rakovinu, obnovu oceánov, morí a vôd, klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a oblasť pôdy). Misie EÚ predstavujú priekopnícky krok, ktorý vďaka ambicióznym cieľom prinesie do roku 2030 konkrétne výsledky.

Projekt TRAMI

Prieskum je súčasťou projektu TRAMI. Hlavným cieľom projektu je podporiť spoluprácu a koordináciu medzi krajinami naprieč EÚ za účelom podpory realizácie misií EÚ v rámci programu Horizont Európa. Zámerom projektu TRAMI bude vytvoriť „Missions Core Network“ (MCN). Táto odborná sieť bude tvorená inštitúciami z členských krajín EÚ, ktoré sú poverené vykonávaním misií EÚ, pridružených krajín, ako i zástupcov Európskej komisie.  Hlavnou úlohou siete MCN bude umožniť a uľahčiť interakciu, vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností a v prípade potreby koordinovať a zosúladiť iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Platforma MCN uľahčí taktiež snahy o dialóg s vládnymi orgánmi súvisiacimi s misiami na všetkých úrovniach, vrátane Európskej komisie.

Ciele a význam prieskumu

V polovici trvania 9.rámcového programu Horizont Európa, ktorého sú misie EÚ súčasťou, je možnosť podeliť sa s vašimi osobnými skúsenosťami s misiami EÚ.

Pozývame vás, aby ste sa prostredníctvom tohto dotazníka podelili s projektom TRAMI s vašimi odbornými znalosťami a pohľadom na misie EÚ.

Online prieskum vám zaberie asi 15-20 minút. Vyplniť ho môžete kedykoľvek (tiež priebežne) do 5. februára 2024.

Spätná väzba bude viesť k zhodnoteniu doterajšieho pôsobenia misií EÚ a k zadefinovaniu nových potrieb.

Vopred vám ďakujeme za váš čas zúčastniť sa prieskumu a vážime si vaše príspevky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dotazníka a budúceho zverejnenia výsledkov, obráťte sa na survey@trami.eu.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: trami5missions.eu; zverejnené: 31.1.2024; autor: onz