HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prieskum Európskej komisie o výskumných infraštruktúrach

Aktualita

Európska komisia spustila elektronický prieskum o trvaloudržateľnosti výskumných infraštruktúr dostupný na tomto odkaze.

Pre úspešný vstup, zvoľte prosím heslo: SUSTAINABILITY