HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Priebežné hodnotenie Európskych výskumných infraštruktúr v Horizonte 2020

Aktualita

Európska komisia zverejnila ,,Priebežnú správu o hodnotení Európskych výskumných infraštruktúr“, ktorú si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze.  Správa komisie pozostáva z hodnotenia doteraz zverejnených výziev spolu s hodnotením skupiny expertov pre oblasť H2020 ,,Research Instrastructures“. Správa sa priamo týka aj ESFRI a nadväzujúcom ERIC. Správa zároveň zhŕňa najdôležitejšie výstupy z predchádzajúcich výziev, ktoré boli odzrkadlené do nových výziev.

Veľkosť dokumentu: 1,2 Mb

Dokument na stiahnutie