HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Priebežná výzva na tému: Vzájomné učenie sa inovačných agentúr

Aktualita

Od 7. novembra 2017 je otvorená priebežná výzva Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) na podávanie projektových žiadostí na tému Vzájomné učenie sa inovačných agentúr (Peer learning of innovation agencies, identifikátor výzvy: INNOSUP-05-2018-2020). 

 

Výzva je orientovaná na inovačné agentúry, t.j. národné a regionálne inovačné agentúry, ktoré navrhujú alebo/a implementujú inovačné podporné programy pre malé a stredné podniky (ako napr. klastre, inovačné agentúry a iné sprostredkovateľské organizácie pre MaSP). Prostredníctvom malých grantov v pevnej sume od 15.000 EUR do 50.000 EUR sa budú podporovať aktivity vzájomného učenia sa vo všetkých témach, ktoré sú relevantné pre lepšiu podporu inovácií v MaSP. Metódy, ktoré budú využívané na toto učenie budú Twinning+ a EFQM.

Aktivita nie je zameraná len na propagáciu best practice. Jej cieľom je prostredníctvom vzájomného učenia identifikovať a rozpracovať nové témy a prístupy v podpore inovácií v MaSP so zámerom zaviesť tieto nové zručnosti aj do praxe.

 

Termín najbližšej uzávierky výzvy: 13. marec 2019

 

Viac informácií o výzve je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities 

 

V sekcii Partner Search je zverejnených niekoľko desiatok ponúk na spoluprácu na projekte v rámci tejto výzvy.

 

V prípade otázok kontaktujte Národný kontaktný bod pre inovácie v malých a stredných podnikoch.