HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Priblíženie krajín EÚ k cieľu 3 % výdavkov na výskum a vývoj do roku 2030

Aktualita

Komisárka EÚ pre výskum a inovácie Mariya Gabriel vyzýva členské štáty, aby nasmerovali viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov na výskum a vývoj a zvýšili silu ich využitím v kombinácii s fondom na obnovu po pandémii a programom Horizont Európa.

Investície a reformy do národných výskumných a inovačných systémov by sa mali „náležite odraziť“ v plánoch členských štátov na využitie fondu EÚ na pandemickú obnovu vo výške 750-miliárd EUR, zhodli sa na tom 26. februára 2021 ministri pre výskum EÚ.

Nesúhlasili však s celkovým objemom investícií do výskumu a inovácií z fondu obnovy. Poukázali však na cieľ výdavkov v súvislosti s digitálnym a zeleným prechodom.

Členské štáty by sa mali „usilovať o to, aby sa miesto výskumu a inovácií posilnilo“ vo svojich národných plánoch odolnosti, ktoré vypracúvajú. Podrobnosti o tom, ako budú míňať prostriedky na zotavenie z pandémie, uviedla po stretnutí 26. februára 2021 komisárka EÚ pre výskum a inovácie Mariya Gabriel. Ako ďalej dodala Gabriel: „Toto posolstvo musí byť zaslané ministrom financií a ministrom hospodárstva v členských štátoch.“

Komisárka vyzvala vlády, aby našli spôsoby, ako nasmerovať viac peňazí zo štrukturálnych fondov na výskum a vývoj, a zaistiť, aby sa táto línia financovania využívala spolu s pandemickým fondom a programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Gabriel pripustila, že to nebude ľahký proces, ale vyzvala ministrov, aby konali „v jedinečnom okamihu, ktorý musíme uchopiť“.

Obnovená dohoda o 3 % cieli výskumu a vývoja

Ministri pre výskum opäť zaviazali svoje vlády k tomu, aby do roku 2030 národný cieľ výdavkov na výskum a vývoj predstavoval 3 % HDP. Tento cieľ mal byť dosiahnutý v roku 2020, ale väčšina členských štátov ho nesplnila. V septembri 2020 Gabriel cieľ opätovne potvrdila a stanovila mu nový termín: rok 2030.

Eurokomisárka Gabriel a portugalský minister pre výskum Manuel Heitor vyjadrili presvedčenie, že cieľ je možné dosiahnuť do roku 2030. Tentoraz viac krajín bude schopných prekonať hranicu 3 %, ak vlády skombinujú fond na obnovu s národnými a EÚ zdrojmi financovania.

Ako uviedla Gabriel: „Myslím si, že je to oveľa realistickejšia ambícia, najmä kvôli fondu odolnosti a obnovy a synergii s inými politikami.“

Ako uviedol Heitor: „Je zrejmé, že medzi ministrami vládne konsenzus o potrebe formulovať verejné a súkromné ​​financovanie smerom k nášmu cieľu.“

Fond na obnovu po pandémii vo výške 750-miliárd EUR a nový rozpočet EÚ, ktorý stanovuje prísne pravidlá pre jeho čerpanie do projektov podporujúcich prechod na digitálne a ekologickejšie hospodárstvo, znamená, že krajiny majú lepšiu pozíciu na dosiahnutie cieľa 3 %. Ako uviedol Heitor: „To nebolo možné pred 10 rokmi alebo 20 rokmi, keď bol cieľ 3 % stanovený vôbec prvýkrát.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 2.3.2021, autor: rpa