HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania 33 osobnostiam

Aktualita

Prezidentka SR Zuzana Čaputová januára 2024 ocenila 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho sedem in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 14 ženám a 19 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Medzi ocenenými osobnosťami vedy a výskumu je aj profesorka Mária Bieliková z KInIT a výskumníčka Mária Dušinská z Nórskeho inštitútu pre výskum ovzdušia.

Zakladateľka KInIT Mária Bieliková si za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva prevzala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí vyznamenala prezidentka výskumníčku v Nórsku Máriu Dušinskú.

Profily vyznamenaných

Mária Bieliková, zakladateľka KInIT, vedecká pracovníčka

Ocenená profesorka Mária Bieliková. Zdroj: ESET Science AwardRad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva

Mária Bieliková sa narodila 21. augusta 1966 v Ilave. V rokoch 1984 až 1989 študovala na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Elektrotechnická fakulta Slovenskej technickej univerzity – STU). V rokoch 1992 až 1993 pôsobila na The University of Sheffield.

Pôsobila na svojej materskej fakulte ako odborná asistentka, v rokoch 2001 až 2003 zastávala post prodekanky pre vzdelávanie. Stála pri zrode Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, kde bola takisto v rokoch 2003 až 2011 prodekankou pre výskum a prvou zástupkyňou dekana.

V roku 2005 získala profesorský titul, čím sa zaradila medzi jeho najmladšie držiteľky na Slovensku. Pôsobila na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU. V decembri 2015 sa stala dekankou fakulty.

Profesorka Mária Bieliková je poprednou svetovou odborníčkou a výskumníčkou v oblasti umelej inteligencie. Získala viacero ocenení, v roku 2010 Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Osobnosť vedy a techniky za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu. V roku 2016 jej udelili ocenenie IT Osobnosť roka.

V roku 2020 opustila fakultu a založila Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT), ktorý združuje a vychováva odborníkov na umelú inteligenciu a viaceré oblasti informatiky v prepojení na ďalšie disciplíny – napr. analýza a spracovanie dát o používateľoch na webe, dezinformácie, modelovanie škodlivého správania, dátová analytika pre zelenú energiu, informačná bezpečnosť, tiež etika a ľudské hodnoty v informačných technológiách.Mária Dušinská, vedecká pracovníčka

Mária Dušinská z Nórskeho inštitútu pre výskum ovzdušia. Zdroj: https://www.nilu.com


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Mária Dušinská sa narodila 14. apríla 1956 v Modre. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala doktorát z genetiky. Ďalšie skúsenosti nadobudla na pôde Slovenskej akadémie vied v Národnom onkologickom inštitúte. Zavŕšila ich doktorátom z genetickej toxikológie, mutagenézy a karcinogenézy. Kvalifikáciu si zvyšovala na výskumných pracoviskách v Štokholme či v škótskom Aberdeene. Od roku 1997 pôsobila ako profesorka na Katedre genetiky, Katedre antropológie a Katedre molekulárnej biológie Univerzity Komenského.

Zameriava sa na špecializácie, ako je diagnostika a oprava DNA, vplyv životného prostredia na zdravie, molekulárna, bunková a genetická toxikológia, biomonitoring a biomarkery.

Pôsobila ako expertka na biotechnológiu a genomiku v EÚ, aj ako členka Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov v EÚ. V rokoch 2000 až 2006 zastávala post vedúcej Oddelenia experimentálnej a aplikovanej genetiky Slovenskej zdravotníckej univerzity a v rokoch 2004 až 2006 viedla na rovnakej škole aj Inštitút molekulárnej medicíny.

Medzitým sa stalo jej pôsobiskom aj Oslo. V roku 2006 tu začala pracovať v práve sa rozbiehajúcom Laboratóriu zdravotných účinkov na pôde Nórskeho inštitúte pre výskum ovzdušia (NILU) – jedného z popredných špecializovaných vedeckých laboratórií v Európe. Je taktiež profesorkou na Katedre výživy na Univerzite v Osle. „Musíme rozumieť všetkým faktorom, ktoré majú vplyv na naše zdravie,“ uviedla v jednom z rozhovorov.

Zároveň v roku 1993 založila s manželom genetikom Romanom Dušinským Asociáciu Marfanovho syndrómu, pár rokov potom, ako zaznamenala výskyt ochorenia v rodine. Asociácia združuje osoby s ochorením, príbuzných, lekárov i ďalších odborníkov. Poskytuje odborné informácie, zlepšuje zdravotnú starostlivosť a pomáha predchádzať vážnym zdravotným komplikáciám alebo predčasnej smrti. Bola jej prvou prezidentkou, teraz je čestnou prezidentkou.

Viac informácií:

Mária Bieliková

Portrait of a scientist: Maria Dusinska

Zdroj: ESET Science Award; TASR; https://www.nilu.com, zverejnené: 16. 1. 2024, autor: rpa