HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad výziev v oblasti životného prostredia pre 2018-2019

Aktualita

V novom pracovnom programe pre Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny nájdete výzvy: „Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti, odolnej voči zmenám klímy: opatrenia v oblasti klímy na podporu Parížskej dohody“ a „Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja“. Prehľad tém, typov projektov a dátumov deadlinov nájdete tu.