HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad výziev pre mestá a komunity 2018 -2020

Aktualita

Nový pracovný program na obdobie 2018-2020 zahŕňa niekoľko výziev pre rozvoj miest. Zameriava sa najmä na témy: cirkulárna ekonomika, na prírode založené riešenia (nature-based solutions), zdravie v mestách a transformácia mestského dedičstva.

Stručný prehľad výziev nájdete tu.