HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad účasti a úspešnosti Slovenska v Horizonte 2020

Aktualita

Ponúkame Vám prehľad účasti a úspešnosti Slovenska pri podávaní žiadostí projektov v programe Horizont 2020 v rokoch 2014 – 2016.

/HORIZONT_2020/Statistiky_/SK-_ucasti_a_ziadosti_2014-17.pdf target=“_blank“>Pozrite si prehľadné tabuľky a grafy.

Počet podaných žiadosti (proposals)

1 902

Počet eligible žiadostí

1 851

Finančný podiel EÚ pre žiadosti

5 899 204 758 euro

Počet SK účastí (applicants)

2 408

Finančný podiel EÚ pre  účastníkov

903 848 583 euro