HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad príležitostí SwafS v iných tematických oblastiach programu Horizont 2020

Aktualita

Projekt SiS.net teraz vydal elektronickú knihu s prehľadom príležitostí SwafS v ďalších tematických oblastiach programu Horizont 2020. Dokument si môžete stiahnuť nižšie.

Cieľom dokumentu je ukázať príležitosti a podporiť vedecké subjekty a zainteresované strany spoločnosti (SwafS) pri identifikácii relevantných možností financovania v rámci výziev pre rok 2020 aj v iných pilieroch Horizontu 2020 ako „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Spoločenské výzvy“. Kompilácia obsahuje témy s najmenej jednou dimenziou pre SwafS.

Stiahnite si elektronickú knihu príležitostí.

Elektronická kniha má slúžiť ako usmernenie pre výzvy na rok 2020 uvedené v pracovnom programe na roky 2018 – 2020. Zdôrazňuje témy s jedným alebo viacerými rozmermi SwafS, ako sú rodová rovnosť alebo zodpovedný výskum a inovácie.

Analýza sa týka týchto rozmerov SwafS :

    Občianska veda
    Etika
    Rovnosť pohlaví
    Open Access / Open Data
    Zapojenie verejnosti
    Zodpovedný výskum a inovácie (RRI)
    Vedecká komunikácia
    Prírodovedné vzdelávanie