HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad predložených projektových návrhov v SC3

Aktualita

Radi by sme Vám poskytli vyhodnotenie počtu PREDLOŽENÝCH PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV do výzvy H2020-LC-SC3-EE-17-2019 v oblasti Societal Challenges(SC3) – BEZPEČNÁ, ČISTÁ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÁ ENERGIA.

Prehľadná informácia z EK.