HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad podujatí pre všetky oblasti Horizontu 2020

Aktualita

Prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2020 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevantných výskumno-inovačných podujatí, slúžiacich na nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi partnermi.

Európske dni výskumu a inovácií (European Research and Innovation Days): 22. – 24.9.2020 / link

Tematický týždeň: Európsky týždeň regiónov a miest: 12. – 15.10.2020 / link

Tematický týždeň: Zelený týždeň – EU Green Week 2020: 20. – 22.10.2020 / link

Konferencia a brokerage podujatie: Industrial Technologies 2020 & EU Brokerage Event on KETs: 26. – 28.10.2020 / link

Informačné a brokerage podujatie: Klaster 2: „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ programu Horizon Europe: 29.10.2020 / link

Brokerage podujatie: Smart Manufacturing Matchmaking 2020: 18. – 20.11.2020 / link

ICT 2020: Leading the Digital Age: 1. – 3.12.2020 / zrušené pre COVID-19 / link

European Space Week 2020: 7. – 11.12.2020 / link