HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad otvorených výziev v rámci EIT Manufacturing

Aktualita

EIT Manufacturing otvoril dňa 19. septembra 2023 výzvu na podávanie projektových návrhov Second Call for Proposals 2024, ktorá sa týka 3 oblastí – inovácií, vzdelávania a Regionálnej inovačnej schémy (RIS).

Časť Innovation sa týka nasledujúcich tém (podrobné informácie ku každej téme nájdete na web stránke výzvy):

 • Topic 1: Optimising production processes and increasing resources efficiency through digital solutions,
 • Topic 2: Socially sustainable and human-centric manufacturing,
 • Topic 3: Environmentally sustainable manufacturing through circular business models and new technologies.

Časť Regional Innovation Scheme (RIS) sa týka nasledujúcich tém:

 • Topic 1: Fair, green and digital ‘twin’ transition for SMEs in EIT RIS countries (RIS Business Creation),
 • Topic 2: Adopting Deep Tech innovation in RIS countries (RIS INNOVATION – AI & Deep Tech).

Časť Education sa týka nasledujúcich tém:

 • Topic 1: Sustainability – Skills for identifying and applying enabling technologies for sustainable manufacturing,
 • Topic 2: Digitalisation – identification and development of skills to define and execute a digital transformation roadmap,
 • Topic 3: Environmentally sustainable manufacturing through circular business future trends – upskilling and reskilling in re-manufacturing and critical resources for circular economy and new technologies.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov 20.11.2023 00:00 CEST

Viac informácií o výzve nájdete na web stránke EIT Manufacturingu.

Priebežne sú v rámci EIT Manufacturing otvorené ešte ďalšie programy zamerané na podniky:

 • program Accelerate , ktorý má stanovené uzávierky na podávanie prihlášok prostredníctvom cut-off termínov, najbližšie termíny uzávierky sú 02.10.2023, 12:00 pm CET06.11.2023, 12:00 pm CET
 • program Transform, ktorý má stanovené uzávierky na podávanie prihlášok prostredníctvom cut-off termínov, najbližšie termíny uzávierky sú 09.10.2023, 12:00 pm CET a 09.11.2023, 12:00 pm CET
 • výzva Empowering SMEs Call, termín uzávierky: 11.12.2023, 23:59 CEST

Zdroj: EIT Manufacturing, 28.09.2023, erh