HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad kaskádových grantov + webinár

Aktualita

European Data Incubator zafinancuje big data startupy grantami do 100 tisíc eur

Iniciatíva European Data Incubator podporí 35 startupov z oblasti big data riešení grantami do 100 tisíc eur a koučingom pre rozvoj úspešného biznisu. Uzávierka je 17. júna 2020. Viac informácií v ich webinári už tento pondelok 27. apríla o 13:00.

Poskytuje začínajúcim firmám a malým a stredným podnikom šancu rozvíjať svoje podnikanie, keď riešia reálnu výzvu definovanú veľkou európskou spoločnosťou s pomocou až 100 000 EUR financovania bez vstupu kapitálu (equity free) a špecializovaného kouča.

Program sa rozbieha prostredníctvom 3 intenzívnych fáz v priebehu ôsmich mesiacov, od augusta 2020 do apríla 2021, s kombináciou online stretnutí a fyzických stretnutí v Bilbau a Berlíne.

Viac informácií a prihláška

eSSIF-Lab podporí v dvoch výzvach vývoj riešení samostatnej zvrchovanej identity (SSI) grantami za vyše 100 tisíc eur

Európske laboratórium nezávislej zvrchovanej identity (eSSIF-Lab) bude podporovať vývoj riešení samostatnej zvrchovanej identity (Self-Sovereign Identity – SSI), ako sú aplikácie (napr. pre digitálne peňaženky) alebo protokoly (napr. na vyžiadanie alebo prerokovanie overiteľných údajov a reagovanie na túto žiadosť), ktoré umožňujú integráciu existujúcich a pripravovaných technológií SSI (napr. založené na blockchaine). Uzávierka prvej výzvy je 30. apríla 2020.

V rámci “First Business-oriented Call” musia byť navrhované riešenia na úrovni technologickej pripravenosti (TRL) 6 až 8 a na úrovni investičnej pripravenosti (IRL) od 5 do 7 a navrhované aplikácie alebo protokoly by mali patriť do koncepcie SSI (t.j. technológie, ktoré umožňujú jednotlivcom kontrolovať ich elektronickú podobu totožnosti a chrániť ich súkromie).

Všeobecné komerčne konkurenčné komponenty a služby SSI vyvinuté v rámci tejto otvorenej výzvy sa budú uplatňovať neskôr v oblastiach ako HealthTech, elektronická verejná správa či vzdelávanie.

Informácie o výzve eSSIF-Lab “First Business-oriented Call”:

 • Termín uzávierky: 30. apríla 2020, 13:00 (CET)
 • Očakávané trvanie projektu: 8-mesačný akceleračný program v 3 etapách
 • Maximálna výška finančnej podpory pre firmy: do 106 000 EUR
 • Prihláška žiadostí na financovanie

Program tiež otvoril výzvu “Infrastructure-oriented Call”. Táto výzva je otvorená pre inovátorov v oblasti SSI a bude financovať vybrané projekty do 155 000 EUR. Výzva orientovaná na infraštruktúru sa zameria na poskytovanie komponentov s otvoreným zdrojom, napríklad vrstvy SSI-úloh, protokolov SSI alebo krypto vrstvy. Vyžaduje sa interoperabilita, škálovateľnosť alebo vlastnosti, ktoré poskytujú všeobecné obchodné výhody.

Informácie o výzve eSSIF-Lab “Infrastructure-oriented Call”:

WeldGalaxy podporí inovácie v zváraní grantami do 100 tisíc eur

WeldGalaxy je online platforma B2B, ktorá spojí svetových kupujúcich a predajcov zváracích zariadení a spotrebného materiálu v EÚ spolu s príslušenstvom a službami. V aktuálne otvorenej výzve podporí inovátorov grantami do 100 tisíc eur. Uzávierka je 29. mája 2020.

WeldGalaxy hľadá efektívne a nákladovo efektívne metódy zvárania elektrickým oblúkom na zváranie rôznych materiálov s rôznymi geometriami a hrúbkami. Inovácia by sa mala preukazovať v súvislosti so zariadením, spotrebným materiálom a/alebo procesmi zvárania.

Vybraní inovátori sa stanú súčasťou exkluzívneho šesťmesačného školiaceho programu WeldGalaxy, ktorý zahŕňa:

 • Technickú podpora od odborníkov z odvetvia TWI
 • Obchodné poradenstvo z Fundingboxu
 • Financovanie až do výšky 100 000 EUR na pilot
 • Účet v platforme WeldGalaxy
 • Demonštračné zariadenia
 • Predstavenie v médiách
 • Prístup k súkromnému a verejnému financovaniu

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 29. mája 2020 o 18:00 (SEČ)
 • Očakávané trvanie: 6 mesiacov
 • Celkové dostupné financovanie: Až do 100 000 EUR
 • Počet podporených projektov: 10
 • Oficiálna stránka výzvy

NGI Pointer podporí grantami do 200 tisíc eur architektov budúcej generácie internetu

NGI Pointer v rámci európskej iniciatívy New Generation of Internet hľadá ambicióznych architektov nového internetu. Podporí ich grantami do výšky 200 tisíc eur. Prvá uzávierka je 1. júna 2020.

Cieľom NGI POINTER je nájsť ambicióznych „architektov NGI“ (NGI: Next Generation Internet) na zmenu základnej štruktúry internetu a webu podporou sľubných projektov zdola nahor. Pracovný program schémy definuje nasledovné oblasti podpory:

 • Privacy-by-design;
 • Internet at the Edge;
 • Network optimization;
 • Virtualization and isolation;
 • Limitations in the TCP/IP protocol suite;
 • eCommerce security;
 • Autonomous Network operations and control;
 • Energy Efficiency.

Kto bude financovaný:

Jednotlivci alebo etablované subjekty s veľkou ambíciou zmeniť internet a web s európskymi hodnotami v jeho jadre: výskumníci, aktivisti, špecialisti na open source, sackers, vývojári SW / HW.

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 1. júna 2020
 • Očakávané trvanie projektov: 12 mesiacov
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 200 000 EUR
 • Viac informácií o výzve

Projekty European Data Incubator, eSSIF-Lab, WeldGalaxy a NGI Pointer sú súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Viac informácií o kaskádovom financovaní vrátane odkazu na všetky otvorené výzvy nájdete v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: webové stránky projektov, zverejnené: 24.4.2020, autor: IvFi/lda