HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad kaskádového financovania v oblasti digitalizácie

Aktualita

Kaskádové výzvy pod programom Horizont Európa sú jednoduchším spôsobom zapojenia sa do programu ako je to v prípade konzorciálnych projektov. Tento typ výziev je menej náročný na prípravu žiadosti, administráciu a následnú implementáciu projektu. Program momentálne ponúka niekoľko kaskádových výziev, ktoré sú aktuálne otvorené na podávanie žiadostí.

NEMO Open Call #1

Cieľom výzvy je rozšíriť rozsah a technológiu NEMO. Je vhodná pre európske malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v oblasti edge computingu, edge alebo cloud natívneho vývoja softvéru, operačných systémov, IoT/5G sietí a IoT výrobných subjektov.

Možné financovanie do 150 tisíc eur na projekt.

Výzva je otvorená do 30. novembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.

Program PhotonHub

Program PhotonHub má za cieľ pomôcť deep-tech startupom alebo scaleupom predstaviť nápad pred investormi, pomôcť so správnou prezentáciou (pitch), obchodným modelom a finančným plánom, čo vo finále má vyústiť do uzavretého obchodu s investorom. Zapájať sa môžu subjekty s úrovňou pripravenosti technológie TRL 4.

Grant je možné poskytnúť podnikom, ktoré majú záujem pracovať v oblasti fotoniky a zároveň pracujú v niektorej z nasledujúcich oblastí: poľnohospodárstvo a potravinárstvo, digitálna infraštruktúra, zdravie, výroba, mobilita a energia, bezpečnosť a obrana.

Výzva je otvorená do 4. októbra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.

NGI Search

Kaskádová výzva NGI SEARCH hľadá podnikateľov, tech-geekov, vývojárov, spoločensky angažovaných ľudí, malé a stredné podniky, výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny či neziskové organizácie, ktorí prispejú k rozvoju digitálnych inovácií v oblasti vyhľadávania a objavovania dát a informácií na internete.

Momentálne je otvorené tretie kolo výzvy do 2. októbra. Na jeden projekt je možné získať finančnú podporu do 150 tisíc eur.

Viac informácií na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre danú oblasť pre viac informácií.

Zdroje: https://photonhub-ir.fundingbox.com/ ; https://meta-os.eu/index.php/open-calls/ ; https://ngi-search-3rd-open-call.fundingbox.com/ , top