HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad hodnotených versus financovaných projektov ERC

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC), ktorá podporuje špičkový hraničný výskum a vedeckú excelentnosť naprieč Európou, ponúka až 5 typov grantových schém pre vedcov na rôznych úrovniach ich vedeckej kariéry.

Pripravili sme pre Vás prehľad počtu hodnotených verzus financovaných projektov v rámci Európskej rady pre výskum od roku 2007 do roku 2017.

V jednotlivých tabuľkách nájdete prehľadnou formou spracované počty projektov podľa jednotlivých štátov a aj podľa typu schémy grantu ERC. Taktiež v našom prehľade nájdete informácie o počte podaných a úspešných projektov žiadateľov slovenskej národnosti.