HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad finančných nástrojov na podporu Bioekonomiky

Aktualita

Bio-based Industries Consortium (BIC), ktoré reprezentuje súkromný sektor v Spoločnej technologickej iniciatíve EÚ „Bio-based Industries (BBI) joint undertaking“ , vydalo nový prehľad finančných nástrojov, ktoré sú vhodné pre podporu a rozvoj Európskej bioekonomiky.

 

Príručka „Access to the EU financial instruments suitable for the implementation of large bio-based industry investments“  poskytuje prehľad dostupných finančných nástrojov a ukazuje na synergiu medzi nimi na spolufinancovanie biotechnologických projektov:

  • Európska investičná banka a jej nástroje  EFSI, InnovFin  a  EIF;
  • European Structural and Investment Funds (ESIF);
  • nedávno oznámená  Circular Bioeconomy Thematic Investment Platform (TIP);
  • prostriedky  Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).